5 ข้อ must do เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์ปี 2018

5 ข้อ must do เพื่อการทำธุรกิจออนไลน์ปี 2018

ในปัจจุบัน นักธุรกิจทั่วโลกหันมาให้ความสนใจการทำธุรกิจ ONLINE มากขึ้นเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นยุคสมัยที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ด้วยความสะดวกรวดเร็ว พร้อมให้บริการที่ฉับไวเพื่ออำนาจในการแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ

เราจึงได้รวบรวามหลักสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ ONLINE มาฝาก เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลและยั่งยืนยิ่งขึ้น

1. ต้องรู้จัก สิ่งที่ขาด

หมายถึง กลุ่มเป้าหมายต้องการสิ่งใด ที่ปัจจุบันยังไม่มีสินค้าและบริการที่เป็นรูปแบบกิจลักษณะ ทั้งมีความน่าเชื่อถือและการันตีผลมารองรับ นั่นคือ niche market หรือช่องโอกาสทองที่นักธุรกิจควรขยับหรือต่อยอดธุรกิจไปครอบคลุมให้มากที่สุด

2. ติดตามการ รีวิว ของผู้ใช้จริงสม่ำเสมอ

การพูดถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของผู้คน เช่น ในสังคมพันทิพ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่มีอิทธิพลสูงต่อทิศทางการตลาด ONLINE ปัจจุบัน เช่น มีการถามหาว่า “คีย์บอร์ดรุ่นไหนดี ทำให้พิมพ์งานได้เร็ว” เนื่องจากปัจจุบันมีคนทำอาชีพนักเขียนออนไลน์ หรือเขียนคอนเทนต์ประกอบบทความมากขึ้น หากคุณทำธุรกิจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ก็ควร “ลาดตระเวน” สำรวจความต้องการของท้องตลาดออนไลน์เป็นประจำ

3. ให้น้ำหนักกับแหล่งสื่อทางออนไลน์

จากข้อ 2. การพูดคุยผ่านสังคมแชทที่มีความเรียลสูง (Reality) อาศัยการแนะนำจากประสบการณ์จริง จะมี “น้ำหนัก” ในการนำมาคิดต่อยอดการทำธุรกิจและการนำเสนอสินค้าในรูปแบบที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น

การทำธุรกิจออนไลน์ ONLINE

4.จ้างกูรูด้าน SEO

ตราบใดที่การมีหน้าร้าน สำคัญต่อการพบปะกลุ่มเป้าหมาย การทำ SEO เว็บไซต์ออนไลน์ จึงเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มขยายวงลูกค้าใหม่ได้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเนื้อหาคอนเทนต์ (content) ที่ต้องมีคุณภาพ การเชื่อมลิงค์ไปเพจที่มีสาระประโยชน์และการใช้คีย์ที่เหมาะสมที่ผ่านการวิจัยตลาดมาแล้วว่าช่วยสนับสนุนการสืบค้นทางธุรกิจคุณ

5. ใช้ AI แทนคนบ้าง

มีการวิจัยพบว่า การต้องทำงานแบบเดิมซ้ำ ๆ เช่น การกรอกข้อมูล การทำชิ้นส่วนอะไหล่ในโรงงาน สามารถเกิด human error ได้สูง เนื่องจากความอ่อนเพลีย ความล้า ร่วมกับความรู้สึกเบื่อหน่าย ซึ่งวัดได้จากความผิดพลาดของงานและความเร็วที่ทำผลผลิตได้น้อยลง เมื่อเทียบต่อหน่วยเวลาในแต่ละคน การใช้เครื่องจักรกล หรือนวัตกรรม AI ใหม่ ๆ จะตอบโจทย์นี้ได้

การทำธุรกิจออนไลน์ในโลกยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จำเป็นอย่างยิ่งที่นักธุรกิจยุคใหม่ต้องพิจารณาถึงปัจจัย 5 ข้อที่กล่าวมา และหาทีมงานที่มีคุณภาพ เข้าใจภาพรวมทางธุรกิจ และมีแนวคิดทันสมัย มาร่วมกันแก้ปัญหาและต่อยอดธุรกิจ หรือเรียกว่า “อุดช่องโหว่ ต่อยอดกว้างยาว” เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน