อยากมีธุรกิจแรกเป็นของตัวเอง เริ่มจากตรงไหนดี

อยากมีธุรกิจแรกเป็นของตัวเอง เริ่มจากตรงไหนดี

การมีธุรกิจส่วนตัวเป็นช่องทางสร้างชื่อเสียงและมีเงินรายได้หลักล้านบาทในเวลาอันสั้น ซึ่งมีคนจำนวนมากอยากมีธุรกิจของตัวเองตั้งแต่อายุน้อย อย่างไรก็ตาม การทำธุรกิจทุกประเภทย่อมมีความเสี่ยง จึงต้องเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์

หากคุณกำลังอยากทำธุรกิจแรกของตัวเอง มาดูกันว่าควรเริ่มต้นอย่างไรดี

1. สำรวจความต้องการท้องตลาด
ธุรกิจที่เติบโตได้รวดเร็วต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า เช่น ปัจจุบันผู้คนนิยมสั่งสินค้าออนไลน์ที่มีบริการจัดส่งถึงบ้าน เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย คุณก็ควรเปิดเว็บไซต์และเฟซบุ๊กเพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าและให้บริการจัดส่งรวดเร็ว จะทำให้เกิดการบอกต่อและขยายกลุ่มลูกค้าได้ในวงกว้าง

2. ศึกษาความถนัดของตัวเอง
แม้ว่าธุรกิจที่ทำต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย แต่ก็ต้องเลือกทำบนความถนัดและความสนใจด้วย เพราะธุรกิจแต่ละประเภทจะมีปัญหาให้แก้ไข และต้องการให้ใส่ใจรายละเอียดเพื่อพัฒนา หากไม่เริ่มที่ความถนัดหรือความชอบส่วนตัว ก็จะไม่มีความสุขในระยะยาว

3. ไม่แข่งขันที่ราคา
การทำธุรกิจให้ยั่งยืนไม่ควรแข่งกดราคาสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสนใจ เพราะคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า หากสามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเป้าหมายได้ว่าเหตุใดจึงขายสินค้าหรือคิดค่าบริการแพงกว่ารายอื่น ก็จะมีลูกค้าที่พอใจซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าอยู่เสมอ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลที่มีการตั้งราคามากเกินไป

4. ต้องพัฒนาตัวเองเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหาร เสื้อผ้า กีฬา แฟชั่น ฯลฯ ต่างก็ไม่สามารถหยุดนิ่งได้ จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีความแปลกใหม่ สร้างความประทับใจให้ลูกค้าอยู่เสมอ มิฉะนั้นจะเสียลูกค้าให้คู่แข่งที่่ติดตามเทรนด์ใหม่ ๆ ได้

5. สร้างสังคมเครือข่าย
นอกจากการพัฒนาธุรกิจตัวเองแล้ว ยังต้องสร้างสังคมเครือข่ายเพื่อนฝูงที่ช่วยส่งเสริมกันได้ด้วยการเข้าคอร์สต่าง ๆ เช่น คอร์สสอนการวางแผนธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คอร์สผู้บริหารระดับต้นและกลาง คอร์สอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีออนไลน์ ฯลฯ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำธุรกิจ และอาจได้พันธมิตรร่วมมือต่อยอดธุรกิจให้กว้างไกลมากขึ้นด้วย

6. หาแหล่งเงินทุน
การทำธุรกิจจำเป็นต้องมีเงินลงทุนเป็นค่าอาคารสถานที่ ค่าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การตลาด การขนส่ง ฯลฯ ดังนั้น ต้องมองหาแหล่งเงินทุนที่มีการคิดดอกเบี้ยต่ำ หรือปรึกษาสถาบันการเงินที่มีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำการเขียนโครงการเพื่อขอกู้เงินลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีเงินสดหมุนเวียนสำรองให้เพียงพอต่อการทำธุรกิจในปีแรกด้วย จึงจะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างราบรื่น

จะเห็นได้ว่า เมื่อจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองจำเป็นต้องพิจารณาในหลายประเด็นอย่างรอบคอบเพื่อวางรากฐานที่ดี พัฒนาธุรกิจอย่างเหมาะสม และมีเครือข่ายที่ช่วยผลักดันให้เติบโตอย่างรวดเร็วขึ้นด้วย