อยากมีธุรกิจควรรู้ วิธีทำธุรกิจส่วนตัวให้ได้ผลสำเร็จ

การทำธุรกิจ ส่วนตัวนั้น แท้ที่จริงก็คือธุรกิจที่ตนเองเป็นทั้งเจ้าของและพนักงานเบ็ดเสร็จในคนเดียวกัน ซึ่งต่างจากธุรกิจแบบองค์กรที่มีระบบบริหารชัดเจน ทั้งผู้อำนวยการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และมีการทำงานเป็นทีม การทำธุรกิจส่วนตัวจึงต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองสูงมาก ทั้งเรื่องการบริหารเวลาและต้นทุน เงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจ หลายคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วไปไม่รอดก็มีมาก ที่สำเร็จก็มีเช่นกัน ลองมาดูกันว่า ต้องมีอะไรบ้าง จึงจะมีผลดีต่อการทำธุรกิจส่วนตัวให้สำเร็จ

ทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจจะรอดไม่รอด ขึ้นอยู่กับลูกค้าล้วน ๆ เพราะถ้าไม่มีใครจ่ายให้กับสินค้าหรือบริการ ธุรกิจก็เดินต่อไม่ได้ ดังนั้นต้องรู้ก่อนว่าความต้องการของลูกค้าคืออะไร แล้วจะสามารถสอดแทรกสินค้าและบริการเข้าไปตอบสนองได้ในช่องทางไหนบ้าง เช่น ลูกค้าต้องการสินค้าหายาก หรือต้องการสินค้าที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงนั้น หากสามารถจัดหาสินค้ามาได้และส่งถึงมือลูกค้าได้รวดเร็ว ก็สามารถทำรายได้กลับมาอย่างแน่นอน

ต้องบริหารเวลาให้เหมาะสม

เวลาส่วนตัวและเวลาทำงานควรจะชัดเจนแยกจากกันและไม่นำมาปนกัน เช่น วันนี้อยากจะไปเที่ยว นึกแล้วก็ปิดร้านไปเลย ลูกค้าที่อยากมาหาก็จะผิดหวังเพราะไม่ทราบมาก่อนหรือไม่มีเวลาเปิดปิดร้านที่แน่นอน นึกอยากจะหยุดวันไหนก็หยุด แบบนี้ทำให้ธุรกิจดูขาดความน่าเชื่อถือและคาดเดาไม่ได้ การให้บริการจึงควรใส่ใจและคิดถึงลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น ถ้าลูกค้าสะดวกวันเสาร์-อาทิตย์ พาหมา แมว มาฝากเลี้ยง ก็ต้องเปิดบริการตามนั้นและมีความแน่นอนในเรื่องเวลาเปิด-ปิด

ต้องบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสม

มีเรื่องของเงินรายได้จากธุรกิจที่เป็นประเด็นให้กล่าวถึงในกรณีตัวอย่างหลายกรณี ที่น่าศึกษาคือการใช้เงินที่ได้มากจากธุรกิจไปกับค่าใช้จ่ายและความสุขส่วนตัว เช่น นำไปท่องเที่ยว หรือซื้อของแบรนด์เนมที่อยากได้ การบริหารเงินแบบนี้ถือว่าผิดหลักการอย่างยิ่ง ควรจะแยกกองเงินให้ชัดเจน ว่าเงินรายได้จากธุรกิจที่ได้มาแล้วจะถูกใช้อย่างไรบ้าง แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ เงินเดือน เงินลงทุน และ เงินสะสม หากทำได้ก็จะทำให้บริหารเงินง่ายขึ้นด้วย

ต้องพัฒนาสินค้าหรือบริการอยู่เสมอ

ไม่มีสินค้าหรือบริการใดสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรก แซนด์วิชชิ้นแรกที่คุณขายให้กับลูกค้า ก็ไม่ใช่แซนด์วิชที่อร่อยที่สุด หรือเก้าอี้ในร้านกาแฟของคุณอาจจะไม่ใช่เก้าอี้ที่ลูกค้าชอบมากที่สุด ทุกธุรกิจจึงต้องมีการขยับขยายปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเสมอ โดยอาศัยข้อมูลป้อนกลับ ความเห็นจากลูกค้าในด้านต่าง ๆ เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการยิ่งดีขึ้นไปเรื่อย ๆ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้มากที่สุด

สูตรสำเร็จไม่มีขาย อยากได้ต้องลงมือทำ เพราะธุรกิจส่วนตัวเป็นของคุณเอง จึงมีคุณเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดว่าจะต้องเพิ่มเติมศักยภาพด้านไหนอีกบ้าง ส่วนหลักข้างต้นที่กล่าวมานั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจที่เริ่มสร้างตัว

ทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ