หลักสำคัญในการทำธุรกิจของปี 2021

หลักสำคัญในการทำธุรกิจของปี 2021

หลักสำคัญของการทำธุรกิจ ปี 2021 คือ การดำเนินงานที่ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ไม่ใช่แค่มองการณ์ไกล แต่ต้องมองให้ลึก ต้องยอมรับว่าบางงานอาจจะดูเหมือนไม่น่าจะเติบโตได้ดี แต่ถ้าได้วิเคราะห์ลงลึกแล้วอาจจะกลายมาเป็นหนึ่งในงานสำคัญที่สามารถทำให้เกิดเป็นกำไรได้อย่างเกินความคาดหมาย ดังนั้น เรามาดูหลักการสำคัญในการทำธุรกิจสำหรับปี 2021 ดังนี้

1.ใส่ใจพฤติกรรมผู้บริโภค
เรื่องแรกที่คุณควรรู้ของหลักสำคัญในการทำธุรกิจ ปี 2021 คือ การใส่ใจต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค สำหรับผู้บริโภคยุคนี้จะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Gen Z, Gen Y หรือแม้แต่รุ่น Baby Boomer ที่จะมีความชื่นชอบแตกต่างกันออกไป ดังนั้นถ้าสินค้าหรือบริการของคุณตรงเป้าหมายต่อกลุ่มบริโภคใด ให้ยึดผู้บริโภคกลุ่มนั้นเป็นหลัก แล้วตีวงกว้างขึ้นพร้อมการเรียนรู้ความต้องการให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองได้ชัดเจน ไม่ว่ากลุ่มผู้บริโภคของคุณจะเป็นพนักงานทั่วไป, คนในชุมชน, คนในวัยพ่อแม่ หรือคนในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมไปถึงวัยเด็ก คุณจะต้องเข้าใจให้มากในเรื่องของความชอบ งานอดิเรก การใช้ชีวิตส่วนตัวให้ครบทุกด้าน เพื่อที่จะมองหาสื่อประชาสัมพันธ์ การโปรโมท การพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น

2.มองวิกฤตให้เป็นโอกาส
ถ้าคุณมองว่าสถานการณ์ Covid-19 ที่กำลังระบาดอยู่เป็นวิกฤต ให้คุณพลิกวิกฤตนี้กลายเป็นโอกาส ด้วยการปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการของคุณให้มีความสอดคล้องต่อสถานการณ์นี้ให้มากขึ้น ถ้าไม่เคยมีการใช้เดลิเวอรี่มาก่อนก็อาจจะใช้เดลิเวอรี่เพิ่มขึ้น หรือบริการต่าง ๆ ที่มอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้า รวมไปถึงโปรโมชันและของแถมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้อาจจะวางแผนและผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ หรือเพิ่มหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติม ที่สอดคล้องต่อสถานการณ์ Covid-19 มากขึ้น เป็นต้น

3.ปรับเปลี่ยนได้เสมอ
ถ้าเป็นกิจการที่ทำมานานแล้ว กลับต้องมาเจอสภาวะ Covid-19 คุณควรทำให้สินค้าและงานบริการของคุณปรับเปลี่ยนได้อยู่เสมอ มีความยืดหยุ่นหรือถ้าแบกรับภาระไม่ไหว ควรลดส่วนใดส่วนหนึ่งลง หรือมีการคิดสินค้าและบริการใหม่ เพื่อทำให้กิจการของคุณยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างดีเยี่ยม ที่สำคัญคืออย่าลืมเพิ่มกลยุทธ์ที่เป็นแผนสำรอง 1 และ 2 ไว้ด้วย

4.ประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญ
ประสบการณ์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงมีการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบของ Human Experiment เพื่อทำให้เกิดประสบการณ์ที่พนักงานและฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยตรง จะเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น จึงทำให้ได้รู้ว่าธุรกิจจะเข้าไปเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคได้ด้วยวิธีใด ซึ่งเทคโนโลยีแบบ Human Experience สามารถเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภครู้จักแบรนด์คุณมากขึ้น และสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

การทำธุรกิจทุกรูปแบบ ถ้าได้ใช้หลักการดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ย่อมทำให้องค์กรเดินหน้าไปได้ด้วยดี แม้ว่าในปี 2020-2021 จะเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ก็ตาม