ทริคทำให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดได้ต่อเนื่อง

หลักการ บริหารธุรกิจให้ยั่งยืน ทำได้อย่างไร

การมีธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นความฝันของใครหลายคน การเริ่มต้นทำธุรกิจที่ว่ายากแล้ว วิธีที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้แบบยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยากกว่า มาดูกันว่าจะมีวิธีไหนที่จะทำให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดต่อไปเป็นเวลานานจนส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นกันได้บ้าง

ทริคทำให้ธุรกิจสามารถยืนหยัดได้ต่อเนื่อง

1. ยึดหลักคุณธรรม

การทำธุรกิจกับผลประโยชน์ย่อมเป็นของคู่กัน แต่หากเราคำนึงแต่ผลประโยชน์ที่จะได้รับจนลืมคิดถึงเรื่องคุณธรรมก็จะทำให้ธุรกิจเกิดความเสียหายได้ เหมือนที่มีคำกล่าวไว้ว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วนั่นเอง แต่หากใครที่คิดว่าตัวเองไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้ ก็ขอให้คิดว่าคุณธรรมเป็นสิ่งที่ควรมีประจำใจ เพื่อที่เราจะสามารถส่งต่อธุรกิจให้รุ่นต่อไปได้อย่างภาคภูมิใจ

2. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้น หากยังคงละเลยต่อไปลูกหลานเราอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่ก็เป็นได้ ดังนั้นทุกคนจึงควรมีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากตอนนี้ใครวางแผนโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม รับรองว่าต้องมีคนที่ให้ความสนใจและร่วมมือด้วยความยินดีอย่างแน่นอน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ธุรกิจของเราได้อีกด้วย แต่ต้องเป็นการกระทำที่ไม่ได้ตามกระแสเพียงระยะเวลาสั้น ๆ

3. ทำประโยชน์เพื่อสังคม

หากธุรกิจของเราเติบโตด้วยดี ได้กำไรจนมีเงินเหลือใช้มากมายแล้ว อย่าลืมหันกลับมามอบสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมบ้าง เพราะการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั้น นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กรหรือธุรกิจของเราแล้ว ยังได้อะไรกลับมามากมายโดยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวอีกด้วย เช่น เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่น ๆ นำไปเป็นต้นแบบและร่วมกันสร้างสังคมที่มีคุณภาพดีกันมากขึ้น และผู้ที่คร่ำหวอดในวงการค้าขายหลายคนก็ได้ใช้คติที่ว่า ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

4. ไม่หยุดพัฒนา

สินค้าที่ขายดีในอดีตแต่ปัจจุบันอาจจะมียอดขายลดลง จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น หรือเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้คนเข้าถึงได้ง่าย เพราะมีให้เห็นเป็นตัวอย่างในหลาย ๆ กิจการที่ในอดีตเป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยม แต่ปัจจุบันก็เกือบจะไม่มีให้เห็นกันแล้ว ดังนั้นเราต้องมองและคาดการณ์กระแสความต้องการในตลาดเสมอ และคิดอยู่ตลอดว่าใครเริ่มก่อนเป็นผู้ได้เปรียบ แต่ก่อนจะเริ่มนั้นก็ต้องวิเคราะห์และไตร่ตรองก่อนด้วย เพื่อไม่ให้เสียเงินลงทุนไปโดยไม่คุ้มค่า

จะเห็นได้ว่าการบริหารธุรกิจให้ยั่งยืน ไม่ได้ใช้เพียงแค่กำลังและสมองเท่านั้น แต่ต้องใช้ใจในการบริหารด้วย ซึ่งหากเราทำธุรกิจด้วยความจริงใจแล้ว เชื่อว่าจะต้องมีคนเห็นคุณค่าและร่วมยินดีไปกับทุกการเติบโตของธุรกิจของเราอย่างแน่นอน

หลักการ บริหารธุรกิจให้ยั่งยืน ทำได้อย่างไร