เทรนด์ธุรกิจในอีก 10 ปีข้างหน้า

ธุรกิจอะไร คนรุ่นใหม่ควรทำ ในอีก 10 ปีข้างหน้า

คนรุ่นใหม่เป็นอุปนิสัยกล้าคิดกล้ำทำ จึงมักมองหาอาชีพอิสระและเลือกทำธุรกิจที่มีค่าตอบแทนมาก ซึ่งต้องอาศัยทักษะในการวิเคราะห์ตลาด และแนวโน้มของเศรษฐกิจโลก

ซึ่งเทรนด์ธุรกิจในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีธุรกิจใดบ้างที่กูรูทางด้านการตลาดและนักวิเคราะห์เศรษฐกิจแนะนำไว้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ศึกษาข้อมูลและเตรียมความพร้อมไว้สำหรับโอกาสทางธุรกิจที่กำลังจะมาถึง เพื่อสร้างความร่ำรวยในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว

1. ศูนย์สุขภาพ คลินิก ที่พักสำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบันคนเรามีอายุยาวนานขึ้น ประกอบกับประชากรโลกในหลายประเทศกำลังอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงวัย ซึ่งมีโรคประจำตัวมากมาย เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมัน ซึ่งต้องการการดูแลจากผู้ที่มีความชำนาญทางด้านสุขภาพ เช่นแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ดูแลคนไข้ที่บ้าน ฯลฯ

คนรุ่นใหม่จึงควรหาข้อมูลและเตรียมเงินลงทุนไว้ เพื่อทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ไม่ว่าเพื่อการรักษาโรคหรือดูแลพักฟื้นร่างกายในที่พักอาศัย การทำโรงพยาบาล คลินิก หรือศูนย์สุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุก็เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ และคอนโดที่พักอาศัยที่มีระบบบริหารจัดการที่ช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรง

2. ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากปัจจุบันเรามีปัญหาโลกร้อน ธารน้ำแข็งละลาย ขยะมูลฝอยล้นโลก ซึ่งเกิดจากการที่มีการผลิตพลาสติก โฟม รวมถึงของเสียจากอุตสาหกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาหลายสิบปี ทำให้เกิดความทัศนคติของสังคมโลกที่จะสนับสนุนกิจการที่ดูแลโลกมากขึ้น ต้องมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมแก้ปัญหาขยะ ฯลฯ

ซึ่งนักวิเคราะห์มีความเห็นตรงกันว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานสีเขียว เช่น รถอีโคคาร์ รถระบบไฮบริด รวมถึง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการนำวัสดุจากธรรมชาติมาผลิตเป็นของใช้ที่ย่อยสลายง่าย จะได้รับความนิยมมากกว่าการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับพลาสติกหรือวัสดุอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นปัจจุบัน

3. ธุรกิจที่เกี่ยวกับประเทศมหาอำนาจใหม่

อีก 10 ปีข้างหน้า ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ต้องจับตามอง เนื่องจากมีประชากรจำนวนมากและผู้คนส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็ก ซึ่งกำลังจะเป็นวัยแรงงานในอนาคต ทั้งยังใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง

ทำให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นนักธุรกิจชั้นนำ ต้องการจะขยายฐานการตลาดไปสู่ต่างประเทศ ต้องรีบศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของอินเดีย เพื่อการต่อยอดทำธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านวิศวกรรมและเครื่องยนต์

การทำธุรกิจให้สำเร็จนั้น ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ซึ่งในอนาคตอันใกล้ อีก 10 ปี ย่อมมีสภาวะการเมืองและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ จึงต้องให้ความสำคัญกับการศึกษาข้อมูลและเริ่มเรียนรู้การทำธุรกิจที่มีแนวโน้มรุ่งเรืองเสียตั้งแต่วันนี้

ธุรกิจอะไร คนรุ่นใหม่ควรทำ ในอีก 10 ปีข้างหน้า