ธุรกิจที่ สร้างเกษตรแบบยั่งยืน

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น จึงมีสภาพอากาศเหมาะสำหรับการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด ซึ่งถือเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่เราได้เกิดมาในผืนดินที่อุดมไปด้วยแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญด้านการเกษตรลดน้อยลง อาจเป็นเพราะว่าต้องลงแรงมาก เห็นผลช้า และได้ผลตอบแทนต่ำ จึงทำให้หลายคนหันไปทำงานอย่างอื่นแทน ซึ่งถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป เกษตรกรรมซึ่งเคยเป็นอาชีพหลักของคนไทยที่ตอนนี้ลดลงเรื่อย ๆ ก็อาจสูญหายจนหมดไปในที่สุด เราจึงขอนำเสนอ 4 ธุรกิจ สร้างเกษตรแบบยั่งยืน ที่จะช่วยสร้างแนวคิดที่ดีต่อการเกษตรมากขึ้น

มาดูกันว่าจะมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจบ้าง

ฟาร์มนมวัวออร์แกนิค

นมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมถูกแปรรูปและใช้เป็นองค์ประกอบในอาหารมากมาย โดยนมวัวในท้องตลาดส่วนใหญ่ได้มาจากฟาร์มที่ไม่ได้เลี้ยงโดยระบบออร์แกนิค ซึ่งจะมียาปฎิชีวนะและสารเคมีมาเกี่ยวข้อง ส่วนฟาร์มออร์แกนิคจะไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เลย เวลาวัวเจ็บป่วยก็ใช้พืชสมุนไพรในการรักษา และมีพื้นที่ให้แม่วัวได้เดินเล่น ไม่จำกัดอยู่เพียงในคอก ทำให้แม่วัวมีความเครียดลดลง ส่งผลให้สารอาหารในน้ำนมที่เลี้ยงแบบออร์แกนิคมีคุณค่าสูงกว่าการเลี้ยงแบบปกติ และมีราคาสูงกว่าด้วย

ฟาร์มผักออร์แกนิค

ผักเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีในทุกมื้ออาหาร แต่ปัจจุบันก็พบสารเคมีตกค้างมากมาย ผักออร์แกนิคจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนรักสุขภาพให้ความสนใจเพราะไม่มีการใช้สารเคมี และมีระบบตรวจวัดที่ได้คุณภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ระบบสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำฟาร์ม อย่างเช่นตั้งเวลารดน้ำในแปลงผัก ทำให้สะดวกสบายมากขึ้นด้วย

ฟาร์มผลไม้ออร์แกนิค

ผลไม้ที่เรารับประทานแต่ละมื้ออาหารก็มีความเสี่ยงกับสารเคมีและยาฆ่าแมลงที่ตกค้างอยู่เช่นกัน ผลไม้ออร์การนิคจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับคนที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งอาจจะมีราคาสูงกว่าสวนผลไม้ทั่วไปที่ใช้สารเคมี เพราะส่วนใหญ่จะได้ผลผลิตต่ำกว่า แต่แลกกับความเสี่ยงกับโรคที่จะเกิดตามมาก็คุ้มค่ากว่าแน่นอน

ฟาร์มเกษตรแบบผสมผสาน

การทำเกษตรแบบผสมผสานที่มีทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีข้อดีตรงที่สามารถขายผลผลิตจากพืชที่ปลูกและนำไปเป็นอาหารสัตว์ได้ ทำให้ลดต้นทุนค่าอาหารได้ในตัว โดยการเกษตรแบบนี้ก็ไม่ใช้สารเคมีเช่นกัน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสูงกว่าฟาร์มที่ใช้สารเคมี ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้อีกด้วย

เรื่องดิน น้ำ และสภาพอากาศ เป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนทำฟาร์มต่าง ๆ จึงควรออกแบบระบบน้ำ สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนของสัตว์แต่ละชนิดให้มีความเหมาะสม ซึ่งเมื่อพืชและสัตว์มีอาหารอุดมสมบูรณ์ ได้อยู่อย่างมีความสุข ก็จะทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

มาดูกันว่าจะมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจบ้าง