สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนทำธุรกิจส่วนตัว

การทำ ธุรกิจส่วนตัว เป็นอาชีพที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจมาก เนื่องจากต้องการใช้ไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองและต้องการทำให้มีรายได้จำนวนมากตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางให้ทำมากมาย โดยเฉพาะการขายของทาง YouTube, Facebook, Instagram แต่อย่างไรก็ตาม เรามาดูกันว่าสิ่งที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจทำธุรกิจส่วนตัวมีอะไรบ้าง

ทำธุรกิจส่วนตัว ต้องรับอะไรได้บ้าง

การมีประสบการณ์ในธุรกิจ การจะทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหาร เสื้อผ้า แฟชั่น การนำเข้าส่งออก การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรืออื่น ๆ จะต้องอาศัยประสบการณ์ จึงจะทำให้คุณสามารถแข่งขันได้สูงกับเจ้าตลาดที่มีอยู่เดิม หากคุณมีความชอบในธุรกิจประเภทใดอยู่แล้ว ก็ต้องสะสมประสบการณ์จากการเรียน เข้าคอร์ส หรือฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ก่อนสักระยะ จึงจะทำให้การเปิดธุรกิจส่วนตัว มีโอกาสประสบความสำเร็จตามต้องการมากขึ้น

การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การทำธุรกิจส่วนตัวให้ดี เจ้าของจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานเกือบตลอด 24 ชั่วโมง หลายคนมีปัญหาโรคเครียดเพราะต้องคำนึงถึงกำไรขาดทุนและวางแผนการทำธุรกิจทุก ๆ วันโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่แข่งขันกันสูง ดังนั้น คุณจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตให้ดีเพื่อรักษาสมดุลในแต่ละด้าน เช่น ด้านสุขภาพ การงาน การเงิน และความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวด้วย จึงจะทำให้การทำธุรกิจของคุณราบรื่นและมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ยอมรับว่ารายได้ไม่แน่นอน การทำธุรกิจนั้นจะมีรายได้ที่ผันผวนตามสภาพตลาด ความสนใจของผู้คน เทรนด์ ความนิยมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งหากคุณไม่พัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ก็อาจจะทำให้มีรายได้น้อยกว่าที่คิด และไม่สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้ดีเท่าที่ควร

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงของการทำธุรกิจส่วนตัว ขึ้นกับสภาวะของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เมื่อเทียบกับการทำงานในองค์กรที่เป็นระบบราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงกว่า คุณจะต้องมีเงินทุนสำรองและวางแผนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้รับมือได้กับการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี

ไม่มีระบบสวัสดิการ ถ้าทำงานในระบบราชการ จะมีสวัสดิการให้เสมอ มีวันหยุด เบิกค่ารักษาพยาบาล สามารถลากิจ ลาป่วย ลาคลอดได้ตามต้องการ ภายในกฎเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนการทำธุรกิจส่วนตัวนั้น หากคุณหยุดงานก็จะเท่ากับว่างานอาจชะงัก หรือมีปัญหาหรือทำให้งานไม่เดินหน้า ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวด้วย

จะเห็นได้ว่า การทำธุรกิจส่วนตัวนั้นต้องใส่ใจองค์ประกอบหลาย ๆ ด้านและจะต้องมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยาวนาน เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านมองเห็นภาพรวมของการทำธุรกิจส่วนตัวได้ชัดเจนมากขึ้น

สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนทำธุรกิจส่วนตัว