จับตาธุรกิจดาวเด่นในปี 2020 ลงทุนแล้วรุ่งแน่นอน

จับตาธุรกิจดาวเด่นในปี 2020 ลงทุนแล้วรุ่งแน่นอน

เทคโนโลยีจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นในปี 2020 การเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นนั้น ย่อมทำให้เกิดทั้งผลกระทบ วิกฤต และก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับอีกหลายคนหลายอาชีพ หากว่าพร้อมจะปรับให้เข้ากับเทรนด์พฤติกรรมของคนยุคใหม่ ซึ่งมีหลายธุรกิจที่ถูกจับตามองและคาดว่าจะเป็นดาวเด่นในปี 2020

ธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรง 2020

ธุรกิจแรกคือ ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัย การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทย คนสูงวัยจะเพิ่มขึ้น สวนทางกับเด็กเกิดใหม่ที่ลดลง สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยจึงเป็นธุรกิจที่มาแรง ตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ บุคคลากรทางการแพทย์ รวมถึงธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องจากในสังคมสูงวัยซึ่งมีการเตรียมความพร้อมมาแล้ว จะมีผู้สูงวัยที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูงเป็นจำนวนมาก และคนกลุ่มนี้คือเป้าหมายหลักที่หลายธุรกิจเพื่อผู้สูงวัยมุ่งเจาะตลาด

ธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์และ AI (Artificial Intelligent) จะเติบโตรวดเร็วตามกระแสความต้องการใช้เทคโนโลยีกลุ่มนี้เข้ามาช่วยในการทำงานของภาคธุรกิจต่าง ๆ แทนแรงงานคน

อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง หรือ Internet of Things เป็นอีกดาวรุ่งที่มองข้ามไม่ได้ในยุคที่ทุกสิ่งอย่างล้วนถูกเชื่อมโยงเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต การควบคุมสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน ไปจนถึง เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

ธุรกิจการค้าขายของออนไลน์ (E-commerce) จะเติบโตต่อเนื่องจากปี 2019 โดยได้รับแรงเสริมจากกลุ่ม lazy consumer หรือผู้บริโภคที่นิยมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ นับวันจำนวนผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีระบบการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์คอยช่วยเพิ่มความสะดวก และมีระบบโลจิสติกส์ที่ถูกพัฒนาให้เติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งถือว่าช่วยเพิ่มอัตราการขยายตัวของระบบการซื้อขายออนไลน์ได้อย่างก้าวกระโดด

ยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เป็นอีกธุรกิจที่มาแรงและเป็นกระแสหลักที่เกิดขึ้นในหลายประเทศก่อนหน้านี้แล้วจากปัญหามลภาวะและโลกร้อน ทำให้เกิดความตื่นตัวที่จะใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น สำหรับประเทศไทยค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ได้พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ทั้งที่เป็นอีวี (Electric Vehicle) และ ไฮบริด ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ในสนนราคาที่ผู้คนทั่วไปจับต้องได้ น่าจะทำให้ความต้องการใช้ยานยนต์ประเภทนี้เพิ่มขึ้นรวดเร็ว รวมถึงการผุดตัวขึ้นของสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าที่เริ่มขยายตัวกว้างขวาง

ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น่าจับตาเช่นกัน เพราะผู้คนยุคใหม่ นิยมการได้ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชม ใกล้ชิดธรรมชาติ และทำให้ธุรกิจบ้านพักหรือรีสอร์ทที่มีการออกแบบอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายธรรมชาติและประหยัดพลังงาน เป็นธุรกิจดาวเด่นอีกดวงในปี 2020

เชื่อว่าแนวโน้มจะเป็นกรอบความคิดสำหรับต่อยอดและ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายคน และให้ปี 2020 เป็นอีกปีทองสำหรับคนทำธุรกิจอย่างคุณ

ธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรง 2020