ความเสี่ยงในธุรกิจ

ก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ ต้องคิดถึงความเสี่ยง

น้อยคนนักที่ไม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ไม่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเอง ไม่มีใครเขาอยากเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิต ทำให้ผู้คนมากมายหลายชีวิต ได้พยายามเสาะหาลู่ทางการทำอาชีพเสริมต่างๆ ที่เราจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยการที่เราเป็นนายตัวเอง ดังนั้น การทำธุรกิจปัจจุบันจึงมีเกิดขึ้นจำนวนมาก ความนิยมในการสมัครงานเป็นพนักงานเริ่มน้อยลงทุกวัน การเปิดรับสมัครงานจากบริษัทใหญ่ เพื่อจะหาคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเริ่มอยากขึ้น เพราะคนที่เขามีความสามารถมักจะไปประกอบกิจการของตัวเองมากกว่าการมานั่งเป็นลูกจ้าง

ลองถามใจเราว่า เราอยากเป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ ถ้าคำตอบ “ใช่” เราเป็นหนึ่งในคนที่มีความสนใจการทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือระดับมหาชนก็ตาม เราจำเป็นจะต้องคิดถึงเรื่องความเสี่ยงมาเป็นอันดับแรก ความเสี่ยงเป็นสิ่งหลักที่จะชี้วัดว่าธุรกิจสามารถเติบโตได้ไหม เราจำเป็นจะต้องรู้จักการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รู้จักการวิเคราะห์ก่อนเริ่มต้นสร้างธุรกิจของตัวเอง

คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจเรา

ให้คำนึงว่า… ปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเรา ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น หากเราต้องการประกอบธุรกิจส่งออกต่างประเทศเป็นหลัก โดยกิจการใช้การข่นส่งทางเรือ หากว่ามีการขึ้นภาษีส่งออกในบ้านเรา หรืออัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินของประเทศคู่ค้าเรามีการไปเปลี่ยนแปลง ผันผวนได้ง่าย “นั่นคือความเสี่ยงที่เราจะต้องแบก” บ่อยครั้งที่การส่งออกเกิดโดนอัตราภาษีที่เปลี่ยนไป หรือผลจากภาษีนำเข้าในประเทศปลายทางเพิ่มขึ้น ทำให้คู่ค้าไม่ค่อยรับซื้อ สุดท้ายผู้ที่ทำธุรกิจส่งออกก็จะต้องล้มละลายไปในที่สุดในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการนั้นใช้ระบบการกู้หนี้ยืมสินมาบริหาร เราเห็นกันเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ในเรื่องของการทำธุรกิจด้วยการใช้เงินกู้แบงค์ออกมาช่วยหมุนระบบให้ขับเคลื่อนไปได้ มากกว่าการควักเงินตัวเอง นี่คือเทคนิคทางธุรกิจโดยหลักทั่วไปอยู่แล้ว

เมื่อเรารู้จักความเสี่ยงที่จะมีผลต่อกิจการของเรา เราก็จะต้องมาดูต่อว่า เราสามารถจัดการความเสี่ยงมันได้ในระดับไหน อะไรบ้างที่เราสามารถขจัดทิ้งได้ด้วยตัวเราเอง แล้วอะไรบ้างที่เราจะต้องแบกรับความเสี่ยงนั้นไว้ไปตลอดเพราะมันอยู่เหนือการควบคุมด้วยตัวเรา เช่น ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น เมื่อเราสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ การที่ธุรกิจเราจะล้มละลายหรือเจ๊งไม่เป็นท่าก็จะลดน้อยลงไป สิ่งแรกที่เราต้องคิดก่อนทำธุรกิจมันคือ “ความเสี่ยง” ให้คำนึงถึงความเสี่ยงมาเป็นลำดับแรก ส่วนปัจจัยอื่นๆนั้นเราคงได้มาพูดคุยกันในบทต่อๆไป