คำนึงหลายๆปัจจัย ก่อนประกอบธุรกิจ

การทำธุรกิจใน ปี 2019 คุณธรรมใดต้องยึดมั่น ห้ามขาด

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในปี 2019 มีคุณธรรมจริยธรรมหลายประการที่นักธุรกิจทุกคนควรยึดมั่นให้เป็นหลักการประจำใจ อันจะทำให้การประกอบกิจการมีความก้าวหน้าและครองใจลูกค้าได้อย่างยาวนาน ดังนี้

ความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค

ในปัจจุบัน แบรนด์สินค้ามีให้ผู้บริโภคเลือกเป็นจำนวนมากทั้งทาง offline และ Online ดังนั้นการเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีและมีราคาสมกับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย วิตามิน อาหารเสริม ฯลฯ จะมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัย

การการันตีได้ในประเด็นนี้ จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในแบรนด์ ทั้งนี้ต้องมีความสม่ำเสมอในการรักษามาตรฐานของคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่จะทำให้เกิดกระแสความนิยมแบบปากต่อปาก อันเป็นผลบวกต่อยอดขายและภาพลักษณ์ของสินค้าในระยะยาวด้วย

ความเอาใจเขาใส่ใจเรา

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่เพียงพอ เป็นความจริง และให้อิสระต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยไม่มีการชี้นำ หรือ hard sale จนเกินไป รวมทั้งมีงานบริการหลังการขายที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้ากลุ่ม millennium เลือกซื้อสินค้า และบริการของแบรนด์นั้น ๆ บางคนประกอบอาชีพในด้านถนัดเฉพาะตัว เช่น ทีเด็ดบอลเต็ง วิเคราะห์แล้วเอามาขายเป็นบอล VIP ประจำวัน แบบนี้ถ้าแม่นจริงคนขายก็ประสบความสำเร็จเช่นกันแม้จะอยู่ในความเสี่ยงหน่อย อย่างน้อยตอบโจทย์ลูกค้าได้โดยตรง โดยปัจจัยนี้เป็นประเด็นที่มีการแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เช่น การเลือกค่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ไอทีที่เกี่ยวกับ e-sport ฯลฯ ที่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจ red ocean คือ มีการแข่งขันกันสูงในปี 2019

เทรนธุรกิจ 2019

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การให้ความใส่ใจในคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ด้วยการป้องกันสารพิษจากการผลิตรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม มีการบำบัดของเสียอย่างเป็นระบบ นำหลักการ reuse recycle นำชิ้น ส่วนต่าง ๆ มาใช้ซ้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด จะเป็นการดีต่อธุรกิจทั้งในส่วนของภาพลักษณ์ ช่วยลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสินค้าในวงกว้างยิ่งขึ้น

การทำตามระเบียบข้อกฎหมาย

การไม่บิดพลิ้วในเรื่องของเอกสารการบัญชี การชำระภาษี การรักษามาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการตามที่กฎหมายระบุ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่กฎหมายเน้นย้ำเรื่องการควบคุมมลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียง ฯลฯ ที่จะกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนโดยรอบ จะทำให้การทำธุรกิจมีภาพลักษณ์ที่ดี เรียกง่าย ๆ ว่าธุรกิจสีขาว ไม่มีสิ่งใดต้องหมกเม็ด และทำให้ลดปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

จะเห็นได้ว่า คุณธรรมที่ยกมากล่าวข้างต้น ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจที่ผู้มีชื่อเสียงระดับโลกได้ยึดมั่นจนสร้างแบรนด์สินค้าที่มีลูกค้าเหนียวแน่น และมีฐานลูกค้าที่กว้างขวางทั่วโลกมาหลายสิบปี เราจึงเชื่อมั่นว่าการนำคุณธรรมเหล่านี้ มาปรับประยุกต์ตามสถานการณ์จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ทำธุรกิจทุกท่านให้ประสบผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน